Arabiankielisille nuorille ja vanhemmille suunnattu Haya.fi-verkkopalvelukokeilu on päättynyt 31.8.2020. Tähän liittyvä arabian ja suomenkielinen chat-palvelu on myös päättynyt.

Espoon kaupunki kiittää kaikkia kokeiluun osallistuneita. Lisätietoa: sari.hammar@espoo.fi ja terhi.pippuri@espoo.fi

 
Teema: Sukupuolen merkitys

Videolla keskustellaan sukupuolen vaikutuksesta lasten kasvatukseen.
Tytöille ja pojille kasvatuksessa suotavat vapaudet, huomio sekä suhtautuminen virheisiin poikkeavat sukupuolen mukaan ehkä enemmän kuin usein ajattelemmekaan..

Näkökulmakirjasto

Kiusaaminen ja rasismi


Videolla jaetaan kokemuksia kiusaamisesta ja rasismista, jota on koettu Suomeen muuttamisen, erilaisuuden ja puutteellisen suomen kielen taidon vuoksi.

 
 

Keskustelijat kertovat videolla hyväksi kokemistaan keinoista, miten itse voi toimia, jos kokee kiusaamista tai rasismia.

Kotimaan kulttuuri ja kasvatus


Arabiankielisten perheiden vanhemmat ovat usein kasvaneet kotimaan kulttuurissa. Lapsille suomalainen kulttuuri on taas usein tutumpi. Kulttuurien erot muodostavat perheissä helposti riitoja.
Videolla imaami Anas Hajjar opastaa pohtimaan kahden kulttuurin perheen kasvatusta rehellisyyden, rakkauden ja luottamuksen näkökulmista.

 
 

Videolla keskustellaan nuorten suhteesta kotimaan ja Suomen kulttuureihin.

 

Kotiintuloajat ovat vanhempien antamaa turvaa ja kasvatusta, mutta luovat riitoja itsenäistyvien nuorten ja vanhempien välillä. Videolla keskustellaan kotiintuloaikojen merkityksestä ja miltä ne tuntuvat.

 
 

Riidellä voi mistä vaan. Keskustelijat pohtivat imaami Anas Hajjarin kanssa, mistä perheiden yleisimmät riidat johtuvat.

Mielenterveys


Juurettomuus ja mielekkään tekemisen puuttuminen voivat aiheuttaa masennusta.
Mielenterveyden asiantuntija Khallata Demir kertoo, että mielenterveyden hyväksi voi tehdä paljon itse.
Keskustelijat käyvät videolla läpi masennuksen syitä ja keinoja, joilla ovat onnistuneet lieventämään masennusta.

 
 

Videolla keskustellaan, miksi mielenterveysongelmista kertominen on maahanmuuttajille vaikeaa, ja mitä seuraa, jos pahaa oloa yrittää kätkeä sisälleen.
Mielenterveyden asiantuntija Khallata Demir kertoo mielenterveyspalveluista Suomessa.

 

Terapeutin vinkit koronavirusahdistukseen

 

Naisen rooli


Minkälainen on vahva nainen? Osallistuuko hän yhteiskuntaan ja miten kulttuuri vaikuttaa odotuksiin?
Maahanmuuttajaperheissä naisen rooli on usein olla kotona.
Imaami Anas Hajjar kertoo naisen tasa-arvoisesta roolista Suomessa.

 
 

Videolla keskustellaan sukupuolen vaikutuksesta lasten kasvatukseen.
Tytöille ja pojille kasvatuksessa suotavat vapaudet, huomio sekä suhtautuminen virheisiin poikkeavat sukupuolen mukaan ehkä enemmän kuin usein ajattelemmekaan..

Opiskelu


Paineita opiskelualan valintaan voi tulla sekä perheeltä että viranomaisilta.
Videolla keskustellaan kuinka hakeutua itseä kiinnostavalle alalle, vaikka kokisi painostusta eri suuntaan.

 

Opettajan vinkit arjenhallintaan

 

Opettajan niksit kotikouluun

Raha


Suomalaisessa yhteiskunnassa jokainen käyttää rahaa itsenäisesti. On kuitenkin perheitä, joissa kaikille ei anneta lainkaan rahaa.
Imaami Anas Hajjar opastaa vanhempia opettamaan rahan käyttöä lapsille sekä antamaan käyttörahaa. Nuoria voi myös opastaa hankkimaan omaa rahaa kesätöistä.

 
 


Maahanmuuttajaperheissä on aikuisia, jotka asuvat perheen luona eivätkä hallitse talouttaan, vaikka heillä on omia tuloja.
Imaami Anas Hajjar opastaa, että aikuinen nainen saa käyttää omia rahojaan vapaasti eikä mies saa tätä estää.
Kaikki aikuisetkaan eivät kuitenkaan osaa käyttää rahaa. Imaamin mukaan tällöin perheen tehtävä on opastaa järkevään rahan käyttöön.

Seksuaalisuus


Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille. Videolla kerrotaan oikeuksista saada tietoa sekä päättää omasta kehosta, sen koskettamisesta, parisuhteesta ja seksuaaliterveydestä.

 

 

Videolla miehet keskustelevat seksuaalioikeuksiin liittyvistä teemoista, kuten alaikäisten avioiliitoista, tyttöjen silpomisesta ja seksuaalisesta häirinnästä.

 
 

Videolla keskustellaan kuinka tyttöjen ympärileikkauksesta tulisi keskustella.
Miten keskustella terveydenhuollossa ja miten koulussa?
Millainen keskustelu on epäkunniottavaa?

Ulkonäköpaineet


Kulttuurin ja rahatilanteen lisäksi erityisesti sukupuoli vaikuttaa ulkonäköpaineisiin.
Videolla keskustellaan, minkälaisia ulkonäköpaineita tytöt ja pojat saavat perheestä ja yhteiskunnasta.

Väkivalta


Videolla keskustellaan henkisen, fyysisen ja taloudellisen väkivallan olemassa olosta, vaikka väkivalta on laitonta.
Joissakin perheissä väkivallan ajatellaan kuuluvan kasvatukseen.
Imaami Anas Hajjarin mukaan väkivallan mitään muotoa ei hyväksytä uskonnossa tai laissa. Imaamin mukaan väkivalta vaikuttaa negatiivisesti lapseen ja väkivallan uhrille tulee aina hakea apua.

 
 

Videolla keskustellaan, miten tulee toimia ja miten voi hakea apua, jos itse tai läheinen kokee väkivaltaa.

Yksinäisyys


Elämän muutokset ja elämän ongelmat voivat altistaa yksinäisyydelle. Koska maahanmuuttajilla on usein näitä molempia, ovat he erityisen alttiita kärsimään yksinäisyydestä.
Yksin suomeen muuttaneen voi olla vaikea löytää sosiaalisia suhteita, mutta yksinäisyyttä voi kokea myös perheessä.
Imaami Anas Hajjarin antamat keinot yksinäisyyden torjumiseksi ovat:
1. Suomen kielen opiskelu
2. Työpaikan etsintä
3. Vapaaehtoistyön tekeminen
4. Kavereiden hankkiminen
5. Sinnikkyys